Politika privatnosti1. Uvod

1.1 Naše usluge pružamo osobama starijim od 16 godina.
1.2 Ova pravila se odnose na sve situacije u kojima obrađujemo osobne podatke osoba, koje posjete naše web stranice ili gostiju, koji koriste naše usluge, te na svaku situaciju u kojoj određujemo svrhu i važnost danih osobnih podataka, koje obrađujemo.
1.3 Kad posjetite naše web stranice prvi put, molimo vas da prihvatite korištenje kolačića, sukladno sa odredbama ove politike.
1.4 Pojmovi „mi“, „nas“ i „naš“ u ovom tekstu odnose se na tvrtku Hvaretta d.o.o. Za više informacija o našoj tvrtki pogledajte Članak 12.

2. Način na koji koristimo osobne podatke

2.1 U Članku 2 preciziramo sljedeće:
(a) glavne kategorije osnovnih podataka koje obrađujemo
(b) izvor i kategorija podataka, koji nisu prikupljeni izravno od vas;
(c) svrha prikupljanja osobnih podataka;
(d) pravni temelj za njihovo obrađivanje.
2.2 Možemo obrađivati podatke o korištenju naših web stranica i usluga (podaci o korištenju). Podaci o korištenju mogu obuhvatati vašu IP adresu, zemljopisni položaj, vrstu i verziju preglednika, operacijski sustav, referentni izvor, dužinu posjete web stranice, pregledane stranice i redosljed posjete pojedinih stranica, kao i podatke o vremenu, učestalosti i obrazcu korištenja naših usluga. Google Analytics je izvor podataka o korištenju. Podaci o korištenju mogu biti obrađivani za analizu korištenja naših web stranica i usluga. Pravni temelj za takvu obradu podataka predstavlja korisnikova suglasnost i naš legitimni interes, npr. praćenje i poboljšanje naših web stranica i usluga.
2.3 Možemo obrađivati podatke, koje objavite na našim web stranicama ili podatke koje koristite kada koristite naše usluge. Objavljeni podaci mogu biti obrađeni u svrhe njihova objavljivanja i održavanja naših web stranica i usluga. Pravni temelj takve obrade podataka je korisnikova suglasnost.
2.4 Možemo obrađivati informacije vezane za robu i/ili usluge, obuhvaćene u upitnicima (anketama). Pravni temelj takve obrade podataka je korisnikova suglasnost.
2.5 Možemo obraditi informacije koje nam date kako biste dobijali naše ponude putem e-maila i/ili newsletter-e (podaci obavijesti). Obavještajni podaci mogu biti obrađivani u svrhu slanja određenih obavještenja i/ili newsletter-a. Pravni temelj takve obrade podataka je korisnikova suglasnost.
2.6 Možemo obrađivati informacije (kontakt informacije) uključene u ili vezane za bilo kakvu komunikaciju kroz koju nam šaljete svoje kontakt informacije. Korespondencijski podaci mogu sadržavati sadržaj komunikacije i meta podatke vezane za komunikaciju. Naše web stranice stvaraju meta podatke vezane za komunikaciju putem kontakt obrasca na web stranici. Korespondencijski podaci mogu biti obrađeni u svrhu komunikacije s vama i vođenju evidencije. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka predstavljaju naši legitimni interesi, naročito ispravno upravljanje našim web stranicama i poslom kao i komunikacija s korisnicima i/ili izvedba ugovora sklopljenog između vas i naše tvrtke i/ili mjere koje vode do sklapanja ugovora.
2.7 Možemo obraditi bilo koju osobnu informaciju sadržanu u ovoj politici, ukoliko je nužno napraviti, primijeniti ili braniti pravne tvrdnje u pravnim postupcima, upravnom sporu ili izvansudskoj nagodbi. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka predstavljaju naši legitimni interesi, naročito zaštita i primjena naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih osoba.
2.8 Dodatno uz specifične svrhe obrade vaših osobnih podataka navedene u Članku 2, možemo također obraditi bilo koji vaš osobni podatak ako je to obrađivanje neophodno za ispunjenje pravne obveze ili za zaštitu naših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe.

3. Predavanje vaših osobnih podataka trećim osobama

3.1 Dodatno uz specifična otkrivanja navedena u Članku 3, možemo otkriti vaše osobne podatke ako je otkrivanje nužno za ispunjenje pravne obveze ili za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe. Također možemo otkriti vaše osobne podatke ako je njihovo otkrivanje nužno za utvrđivanje, primjenu ili zaštitu pravnih tvrdnji u pravnim postupcima, upravnom sporu ili izvansudskoj nagodbi.

4. Inozemni prijenos vaših osobnih podataka

4.1 Upoznati ste da osobni podaci, koje objavite na našim web stranicama ili korištenjem naših usluga su dostupni na Internetu širom svijeta. Mi ne možemo spriječiti korištenje (ili zloupotrebu) takvih osobnih podataka od strane drugih.

5. Razdoblje čuvanja osobnih podataka i njihovo brisanje

5.1 Članak 5 utvrđuje našu politiku zadržavanja podataka i procese koji osiguravaju suglasnost s našim zakonskim obvezama, vezanim za zadržavanje i brisanje osobnih podataka.
5.2 Osobni podaci obrađivani u bilo koju svrhu ili svrhe ne smiju se čuvati duže nego što je nužno za danu svrhu ili svrhe.
5.3 Vaši osobni podaci će se čuvati na sljedeći način:
(a) podaci o korištenju, podaci objavljivanja, podaci upita, obavještajni podaci i korespondencijski podaci čuvaju se najduže 10 godina.
5.4 Bez obzira na ostale odredbe Članka 5 možemo čuvati vaše osobne podatke, ako je to čuvanje nužno za ispunjenje pravne obveze ili za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe.

6. Izmjene ove Politike privatnosti

6.1 Povremeno možemo mijenjati ovu Politiku privatnosti a nova verzija će biti objavljena na našim web stranicama.
6.2 Savjetujemo vam redovito praćenje ove stranice kako biste bili u toku.
6.3 Možemo vas obavijestiti o izmjenama ove Politike privatnosti putem e-maila.

7. Vaša prava

7.1 Ovaj članak obuhvaća sažetak prava, koja imate sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Neka prava su kompleksna, te svi njihovi detalji nisu uključeni u naš sažetak. Zato preporučujemo pročitati relevantne zakone i smjernice za potpuno objašnjenje ovih prava.
7.2 Vaša osnovna prava po Zakonu o zaštiti osobnih podataka obuhvataju sljedeće:
(a) pravo na pristup;
(b) pravo na ispravak;
(c) pravo na brisanje (zaborav);
(d) pravo na ograničenje obrade;
(e) pravo na prigovor;
(f) pravo na prenosivost podataka;
(g) pravo na pritužbu nadzornom tijelu;
(h) pravo na odustajanje od suglasnosti.
7.3 Imate pravo potvrditi da li možemo obrađivati vaše osobne podatke, kao i pravo znati gdje smo ih prikupili, zajedno s drugim informacijama. Ta dodatna informacija će obuhvatati pojedinosti o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka i primateljima osobnih podataka. Prava i slobode drugih nisu ugrožena, pružit ćemo vam kopiju vaših osobnih podataka. Prva kopija se daje besplatno, ali sljedeće kopije mogu biti naplaćene za razumnu naknadu. Možete zatražiti kopiju vaših osobnih podataka putem e-maila sales@hvaretta.com.
7.4 Imate pravo ispraviti bilo koji netočan oobni podatak ili nepotpuni osobni podatak u svrhe obrade osobnih podataka.
7.5 Pod određenim okolnostima, imate pravo izbrisati svoje osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja. Pod tim okolnostima se podrazumijeva: osobni podaci više nisu neophodni u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni; povlačite svoju suglasnost s obradom vaših osobnih podataka; imate prigovore na obradu vaših osobnih podataka sukladno nekoj od odredbi primjenjivog zakona o zaštiti osobnih podataka; obrada je namjenjena u svrhe direktnog marketinga; a osobni podaci su bili izmiješani. Međutim, postoje i iznimke prava na brisanje. Opće iznimke se primjenjuju kada je obrada osobnih podataka potrebna u ovim slučajevima: kako bi se ispunilo pravo slobode govora i informacija; kako bi se ispunile zakonske obveze; ili napravili, ispunili ili branili pravne zahtjeve.
7.6 Pod određenim okolnostima, imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ove okolnosti obuhvataju sljedeće: sumnjate u točnost osobnih podataka; obrada je nelegalna, ali ne zahtjevate brisanje; više nam ne trebaju osobni podaci u svrhe obrade, ali vi zahtjevate osobne podatke kako biste napravili, ispunili ili branili pravne zahtjeve; stavili ste prigovor na obradu osobnih podataka dok se prigovor ne provjeri. Ako je obrada osobnih podataka ograničena na temelju ovih okolnosti, mi još uvijek možemo zadržati vaše osobne podatke. Ali obrađujemo ih na drugačiji način: s vašom suglasnošću; da bi napravili, ispunili ili branili pravne zahtjeve; da bi zaštitili prava druge fizičke ili pravne osobe; ili iz razloga od bitnog javnog interesa.
7.7 Imate pravo na prigovor zbog obrade vaših osobnih podataka zbog vaše specifične situacije do mjere koja je dozvoljena isključivo zakonom. Obrada podataka je neizbježna u sljedećim slučajevima: da bi se ispunio zadatak koji je od javnog interesa ili koji nam je povjerilo državno tijelo; ili u svrhe zakonskih interesa koje vršimo mi u svoje ime ili u ime treće strane. Ako predate svoj prigovor a mi nismo u mogućnosti predstaviti nikakve ubjedljive legitimne razloge obrađivanja vaših osobnih podataka, koje prevazilazi vaše interese, prava i slobode, ili je obrada nužna da bi se napravili, dokazali ili branili zakonski zahtjevi, prekinut ćemo obradu vaših osobnih podataka.
7.8 Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (uključujući profiliranje). Ako date svoj prigovor, prekinut ćemo obradu vaših osobnih podataka u te svrhe.
7.9 Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u naučne svrhe i svrhe povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe iz razloga, koji se odnose na vašu specifičnu situaciju, osim ako je obrada nužna zbog zadataka vršenih iz razloga od javnog interesa.
7.10 Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka je:
(a) privola (suglasnost); ili
(b) ako je obrada neophodna za ispunjenje ugovora, čija ste ugovorna strana ili za izvedbu mjera temeljem vašeg zahtjeva prije sklapanja ugovora,
(c) i ako je obrada podataka vršena automatski, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ali ovo pravo se ne može primijeniti ako negativno utječe na prava i slobode drugih.
7.11 Ako vjerujete da obrada vaših osobnih podataka krši zakone o zaštiti podataka, imate zakonsko pravo žalbe nadzornom tijelu. Žalbu možete predati u zemljama članicama EU u kojoj imate stalni boravak, na radnom mjestu ili na mjestu kršenja tog zakona.
7.12 U mjeri u kojoj je dogovoren pravni temelj za vašu obradu podataka, imate pravo da bilo kad povučete svoju suglasnost.
7.13 Možete upotrijebiti bilo koje svoje pravo u vezi sa osobnim podacima putem pismene obavijesti.

8. O kolačićima

8.1 Kolačić je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva), koju šalje web server pregledniku i koju preglednik pohranjuje. Identifikator se potom šalje natrag na server svaki put kada preglednik zahtjeva određene web stranice od servera.
8.2 Kolačići mogu biti „stalni“ ili „privremeni“ kolačići: stalni kolačići su pohranjeni u vašem pregledniku i važe dok im ne istekne rok trajanja, ako ih korisnik ne obriše prije istjeka roka trajanja; privremeni kolačići nestaju nakon zatvaranja internetskog preglednika.
8.3 Kolačići obično ne sadrže nikakve informacije koje bi osobno identificirale korisnika, međutim, osobne informacije, koje mi pospremamo mogu biti vezane za informacije pohranjene u kolačićima i dobijene iz kolačića.

9. Kolačići koje mi koristimo

9.1 Mi koristimo kolačiće u ove svrhe:
(a) ovjera autentičnosti – Koristimo kolačiće da bi vas identificirali kada posjetite naše web stranice i tijekom navigacije na njima;
(b) analiza – koristimo kolačiće za analizu korištenja i uspješnosti naših web stranica i usluga;
(c) omogućavanje kolačića – koristimo kolačiće za pohranu vašeg izbora za korištenje kolačića dok pregledate web stranice.

10. Kolačići koje koriste naši dobavljači usluga

10.1 Naši dobavljači usluga koriste kolačiće, te ovi kolačići mogu biti pospremljeni u vašem računalu kada posjetite našu web stranicu.
10.2 Koristimo Google Analytics za analizu posjeta našim web stranicama. Google Analytics prikupljaju informacije o upotrebi web stranica putem kolačića. Prikupljene informacije koje se odnose na naše web stranice, koriste se za sumiranje korištenja naših web stranica. Politika privatnosti tvrtke Google je dostupna ovdje: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

11. Upravljanje kolačićima

11.1 Većina preglednika vam dozvoljava onemogućiti i obrisati kolačiće. Načini upravljanja kolačićima se razlikuju ovisno o pregledniku i njegovoj verziji.
11.2 Onemogućavanje svih kolačića može imati negativni utjecaj na mogućnost korištenja mnogih web stranica.
11.3 Ako ne omogućite upotrebu kolačića, nećete moći koristiti sve funkcije naših web stranica.

12. Detaljne informacije o nama

12.1 Ove web stranice su u vlasništvu tvrtke Hvaretta d.o.o.
12.2 Hvaretta d.o.o. je tvrtka registrirana u Hrvatskoj, njezin OIB je 26286653, sa sjedištem na adresi Makarska 10, 21 000 Split, Hrvatska.
12.3 Registrirano sjedište tvrtke je Makarska 10, Split, 21 000, Hrvatska.
12.4 Možete nas kontaktirati:
(a) putem pošte na gore navedenoj poštanskoj adresi;
(b) putem kontakt obrasca na našim web stranicama;
(c) putem telefona, na broj telefona naveden na našim web stranicama; ili
(d) putem e-maila koristeći e-mail adresu objavljenu na našoj web stranici. (d) via e-mail using the e-mail address published on our website.

 Adresa

Rudina 156, Stari Grad, Hvar

Prodaja i Rezervacije

+385 977 590 082


Društvene mreže